Alles wat geld kost is lang niet altijd kostbaar ...

alles wat écht kostbaar is, kost niets (zon, leven, liefde)

In diverse samenwerkingverbanden probeer ik mijn steentje bij te dragen om maatschappelijke verbeteringen voor elkaar te krijgen.

Voorbeelden daarvan zijn

  • Bij de Voedselbank Barneveld ben ik een van de ongeveer 30 vrijwilligers. Samen zorgen wij ervoor dat er iedere week zo’n 100 voedselpakketten uitgereikt worden aan mensen die dat extra voedsel hard nodig hebben.

  • Lid van de Commissie Rabofonds waarin wij aanvragen beoordelen vanuit het werkgebied Gelderse Vallei. Aanvragen komen o.a. van sportverenigingen, zorginstellingen, muziekverenigingen en stichtingen en hebben allen een niet-commercieel karakter. Rabobank beoogt hiermee haar coöperatieve doelstellingen invulling te geven en de lokale gemeenschap te ondersteunen bij diverse sociale initiatieven.

  • ActiComm trainer waarbij ik voor de leverancier van de ActiComm trainingen voor zorginstellingen verzorg. De ActiComm is een computer voor mensen met een of meerdere lichamelijke en psychische beperkingen. Doel is om deze doelgroep zowel  te prikkelen om een leereffect te bereiken als om ontspannend tijdverdrijf te bieden.

© Copyright 2018 - Created by Ruben van de Streek - HansU