Leiderschap betekent niet ...

de emmer volgooien, maar ...

het vuurtje opstoken!

Mijn basis bestaat uit ruim 30 jaar automatiseringservaring op het snijvlak van business en ICT, aangevuld met een gedegen coachopleiding. Dit verschaft mij een mooie combinatie van vaardigheden om in omvangrijke verandertrajecten de juiste mix te vinden tussen zowel de hardere zakelijke kant als de softskills kant. Ik ben daardoor in staat om snel te doorgronden waar belemmeringen en groeimogelijkheden zitten, deze om te zetten in concrete verbeterplannen en tot succesvolle implementatie daarvan te komen. Ik blink uit in complexe uitdagingen waarbij resultaatgerichtheid, visie, inspireren en teambuilding de rode draad in mijn aanpak vormen.  Mijn levensstijl kenmerkt zich doordat ik open, eerlijk en respectvol ben. Mensen die mij goed kennen typeren mij als resultaatgericht, met een goed gevoel voor de inhoud en een scherp inzicht in de kernkwaliteiten en het groeipotentieel van mensen en organisaties. 

Voorbeelden uit mijn opdrachten portfolio

    • Programmamanager Science & Business Fellowship bij Janssen Pharmaceutical Companies (wereldwijd onderdeel van Johnson & Johnson).  Voor de 3e maal in successie dit Fellowship gestart met als doel om 5 jonge topwetenschappers op het gebied van microbiologie met potentieel leiderschapskwaliteiten twee jaar lang te trainen en te begeleiden. Daarna kunnen zij doorstromen naar leidinggevende posities binnen Janssen. Ik ben ook de carrière coach voor deze 5 Fellows.
    • Verandermanager  Rabobank Gelderse Vallei, opdracht: herstel klantcontact met het segment van de kleinere ondernemers die geen eigen Rabobank accountmanager meer hebben. In sessies met zo’n 50 ondernemers wordt op basis van het business canvasmodel van Osterwalder deze ondernemers geholpen om een veel beter inzicht te krijgen in hun eigen onderneming. Per sessie treden naast onszelf gemiddeld 8 accountmanagers van Rabobank Gelderse Vallei op als facilitator. Deze zijn door ons getraind en begeleid. Resultaat: acoountmanagemers zijn weer Dichtbij en Betrokken en de kleinere ondernemers zien het verhelderende inzicht dat zij in hun eigen bedrijf hebben gekregen als een cadeautje van de Rabobank.
    • Projectmanager voor de pakketselectie en implementatie van een kennismanagementsysteem. Na een grondige selectie is uit een naar 4 mogelijke oplossingsrichtingen teruggebrachte shortlist uiteindelijk voor Jive gekozen. Gehele project ruim binnen geplande tijd en budget gerealiseerd. 
    • Verandermanager Gemeente Barneveld. Door intensieve begeleiding is o.a. duidelijk geworden dat de communicatie met de burgers van Barneveld niet optimaal verloopt en dat de ICT systemen met name in de keten verbetering behoeven. Belangrijkste insteek c.q. eyeopener voor de Gemeente hierbij is geweest dat wij in onze aanpak hebben voorgesteld om de Gemeente als een commercieel bedrijf te zien. Daarbij de vraag gesteld wat ze dan anders zouden doen. In diverse sessies met de Gemeente hier verdere uitwerking aan gegeven.
© Copyright 2018 - Created by Ruben van de Streek - HansU